La oferta ya no está activa. Echa un vistazo a estas ofertas similares:

Delineante

OTEIC CONSULTING GROUP, S.A.

Guipúzcoa España

Hace 12 horas

Inscríbete
Delineante

ZITAP

Legazpi - Guipúzcoa España

Hace 48 días

Inscríbete
Delineante

NORTEMPO

Bergara - Guipúzcoa España

Hace 12 horas

Inscríbete
Delineante

NORTEMPO

Mendaro - Guipúzcoa España

Hace 12 horas

Inscríbete
Delineante de Calderería

NORTEMPO

Mendaro - Guipúzcoa España

Hace 19 días

Inscríbete
Delineante Industrial

Solido Grupo industrial de ingeniería y fabricación de equipos

Guipúzcoa España

Hace 12 horas

Inscríbete
Delineante industrial

Empresa de la zona de Bergara dedicada a la fabricación de plásticos.

Bergara - Guipúzcoa España

Hace 22 días

Inscríbete
Delineante proyectista en fabricación de maquinaria.

Empresa líder en fabricacion de maquinaria e ingeniería industrial

Donostia-San Sebastián - Guipúzcoa España

Hace 12 horas

Inscríbete
Delineante/Proyectista (H/M)

ANANDA GESTION ETT

Elgoibar - Guipúzcoa España

Hace más de 100 días

Inscríbete

Delineatzailea / Delineante Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)


 • Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)
 • Hace más de 100 días
 • 40 inscritos

Jornada sin especificar - Contrato sin especificar - Retribución sin especificar - Al menos 1 año de experiencia

Cerrada Inscripción

Comparte:

Empresa

OTEIC CONSULTING GROUP, S.A.

Egoitza Donostian duen Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A.k (AGASA), Añarbeko Uren Mankomunitatearen kudeaketarako enpresa publikoak.
-------
Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. (AGASA), empresa pública de gestión de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe, con sede en Donostia-San Sebastián.
Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Proceso de selección continuo

Funciones

Hierarkikoki AGASAren Proiektu eta Obra Arloko Buruzagitzaren agindupean, dokumentazioa prestatzeaz arduratuko da eta Proiektu eta Obra Arloari laguntza emango dio Proiektu eta Obra Arloak bere dituen alorretan, eta honako zeregin hauek izango ditu, besteak beste: planoak “Autocad” bidez delineatu; Informazio Geografikoko Sisteman (IGS-GIS) datuak sartu QVSIGen; aurkezpenak egin “Power Point”, “Photoshop” bezalako programekin; Arloko dokumentazioa artxibatu; landa datuak hartu, proiektu nahiz obra faseetan; eta abar.
-------
Dependiendo jerárquicamente de la Jefatura del Área de Proyectos y Obras de AGASA, se ocupará de la preparación de documentación y de dar apoyo a la Jefatura de Sección de Oficina Técnica en las materias propias del Área de Proyectos y Obras, entre otras: delineación de planos mediante “Autocad”; incorporación de datos al Sistema de Información Geográfica (SIG-GIS) en QVSIG; presentaciones con programas como “Power Point”, “Photoshop”, etc.; archivo de documentación del Área; toma de datos en campo, tanto en fase de proyecto como en obra; etc.

Requisitos

Obra Zibileko Proiektuetako Goi Mailako Teknikaria Goi Mailako Prestakuntza Zikloko titulua izan behar du postu hau beteko duen profesionalak, eta prestakuntza osagarria edo lan esperientzia Informazio Geografikoko Sistemetan (IGS-GIS). Aurretiko lan esperientzia baloratuko da, zehatz esateko, obra zibileko (“Istram”) edo BIM programetan (“Revit”). Informatikaren alorreko ezagutzak (“Office” edo antzekoak) izan behar ditu.

Pertsona proaktiboa eta erabakitzailea izan behar du, komunikatzeko eta taldean lan egiteko trebetasunarekin. B2 euskara maila ofizialki egiaztatua izan behar du.
----
El puesto requiere de un profesional en posesión del Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil, con formación complementaria o experiencia laboral en el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG-GIS). Se valorará la experiencia laboral previa, en concreto, en programas de obra civil (“Istram”) o de BIM (“Revit”). Deberá tener conocimientos en materia informática (“Office” o similares).

Se busca una persona proactiva, resolutiva, con habilidad comunicativa y para el trabajo en equipo. Se exige nivel B2 de euskera acreditado oficialmente.

Se ofrece

Proiektu interesgarrian hasteko aukera eskaintzen da, kontratu mugagabearen bidez.

Aurrez aukeratutako hautagaiei bakarrik erantzungo zaie.

Interesatuek seleccion@oteic.com helbidera edo Oteic Taldeari (Zuatzu Enpresa Parkea, Igeldo eraikina – 1. solairua, 20018 Donostia) bidali behar diote eskaria, curriculum osoa erantsita eta goian azaltzen den erreferentzia adierazita. 
----
Se ofrece incorporación en interesante proyecto, a través de un contrato de carácter indefinido.

Sólo se responderá a los candidatos preseleccionados.

Los interesados deberán escribir a seleccion@oteic.com o a Grupo Oteic (Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Igeldo - Planta 1ª, 20018 Donostia-San Sebastián), adjuntando currículum completo e indicando la referencia arriba señalada.
 • Área

  Ingeniería y producción

 • Categoría o nivel

  Empleados

 • Nº Vacantes

  1

Cerrada Inscripción


Inscribirme en esta oferta
Cerrada Inscripción

Para crear una alerta debes iniciar sesión o regístrate