La oferta ya no está activa. Echa un vistazo a estas ofertas similares:

Mantenimiento Electromecánico

Grupompleo Empresa de Trabajo Temporal

Irún España

Hace 41 horas

Técnico/a de Sistemas de Seguridad

Securitas Seguridad España

Donostia-San Sebastián España

Hace 17 horas

Injenieritzako mantentze teknikaria / Técnico ingeniería de mantenimiento Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa)


 • Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa)
 •   Inscripción cerrada
Crear alerta
Inscripción Cerrada
 • Experiencia

  No se requiere experiencia

 • Salario

  Retribución sin especificar

 • Área - Puesto

  Ingeniería y producción

  • Técnico de Mantenimiento
 • Categoría o nivel

  Técnico

 • Vacantes

  1

 • Inscritos

  1

Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 06/06/2023.

Funciones

DESKRIBAPENA
Aukeratutako pertsonak mantentze-alorreko teknikari espezializatua izango da. Haren funtsezko zeregina produkzio-ondasunak prest ez egoteko zergatiak aztertu eta haien optimizazioa lortzeko hobekuntzak asmatzea da. Mantentze teknologiari lotutako guztiaren jabe izan behar du eta, horri esker, talde osoaren lana produkzio-aktiboen optimizazioa lortzera bideratuko du: 
FUNTZIOAK
-Proiektuak planifikatu, eskaintzak aztertu eta aukeratu, eskabideak bideratu, muntatzeak
ikuskatu eta instalazioaren balidazioa (harrera) egitea, mantentzearen ikuspegitik.
-Ordezkoen zerrenda egin eta prebentziozko eta aurresateko mantentze-programa zehaztea.
-Kasu bakoitzari dagokion proiektu-taldearen lanak zuzendu, koordinatu eta/edo haietan parte
hartzea.
-Dauden instalazio eta prozesuetarako hobekuntzak proposatu eta garatzea.

DESCRIPCION
La personas seleccionada será el técnico especializado en el área de Mantenimiento, cuyo cometido esencial es el de analizar las causas de indisponibilidad de los bienes productivos y proyectar mejoras para su optimización. Estará al día en todo lo
relacionado con la tecnología de Mantenimiento, siendo el agente básico de formación teórica del conjunto de profesionales y, con ello orientará la tarea de todo el equipo, hacia la optimización de la explotación de los activos productivos. 
FUNCIONES
-Planificar los proyectos, analizar y seleccionar ofertas, cursar pedidos, supervisar montajes y realizar la
validación (recepción) de la instalación desde el punto de vista del Mantenimiento.
-Elaborar lista de repuestos y definir programa de mantenimiento preventivo y predictivo.
-Liderar y coordinar y/o participar en las labores del equipo de proyecto necesario en cada caso.
-Proponer y desarrollar mejoras en las instalaciones y de los procesos ya existentes.

Requisitos

Funtzio hauek betetzeko honako perfilaren bila gabiltza: 
-Ingeniaritza teknikoa edo goi mailakoa, mekanika/elektronika espezialitatean.
-Produktu - prozesuetan esperientzia baloratuko da.
-Ingelesa, ahozkoa eta idatzizkoa.
-Taldeko planta ezberdinetan lan egiteko prestasuna
-Bidaiatzeko prest egotea. Atzerrian denbora luzez egoteko prestasuna.
Para desempeñar estas funciones estamos pensando en el siguiente perfil: 
-Ingeniería técnica o superior, especialidad mecánica/electrónica
-Se valorará experiencia en procesos- producto.
-Inglés hablado y escrito.
-Disponibilidad para trabajar en distintas plantas del Grupo.
-Disponibilidad para viajar. Disponibilidad para estancias continuadas en el extranjero.

Fagor Ederlan

Inscripción Cerrada

Formación Relacionada


Inscribirme en esta oferta
Inscripción Cerrada

Para crear una alerta debes iniciar sesión o regístrate