La oferta ya no está activa. Echa un vistazo a estas ofertas similares:

Gestor/a Diseño Hidráulico

GOI Recursos Humanos

Azpeitia España

Hace 1 hora

Ingeniero/a Proyectos Diseño

GOI Recursos Humanos

Tolosa España

Hace 1 hora

Investigador/a en Modelado Ingeniería de Precisión Elgoibar (Guipúzcoa)


 • Elgoibar (Guipúzcoa)
 •   Inscripción cerrada
Crear alerta
Inscripción Cerrada
 • Experiencia

  Experiencia de 1 año

 • Salario

  Retribución sin especificar

 • Área - Puesto

  Ingeniería y producción

  • Técnico de Diseño de Producto
 • Categoría o nivel

  Técnico

 • Vacantes

  1

 • Inscritos

  20

Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Proceso de selección continuo.

Funciones

IDEKO S.KOOP, Doitasun Ingenieritzaren baitan modelatuko ikertzaile bila baten gabiltza, Diseinua eta Doitasun Ingeniaritzako ikerketa taldeko ikerketa-proiektuetan parte hartuko duena, zehazki, makinen analisi eta simulazio taldean.

Jarduera sistema konplexuen modelatze analitiko eta numerikoaren esparruan kokatzen da, neurri handi batean makina-erremintaren eta fabrikazioaren sektoreko makinetara eta mekanismoetara bideratuta.

ZEINTZUK IZANGO DIRA ZURE ZEREGINAK?

Proiektuak doitasun osagaien eta makinen portaera iragartzera bideratuko dira, fabrikazio sistemetarako eta neurketa eta kalibrazio ekipoetarako mekanismo berriak diseinatzeko lagungarri izan daitezen. Gehiago jakin nahi duzu?

-Ereduak ezartzea, batez ere MATLABen, beste plataforma batzuen laguntzaz (NX-Nastran, CREO edo ANSYS)

-Sistemari eragiten dioten aldagaiak aztertzea eta haien portaeraren fisika ulertzea, ondorioak ateratzea eta diseinuan hobekuntzak proposatzea.

-Ikertzaile nagusiarekin lankidetzan egonik, mekanismoak modelatzeko oinarrizko ikerketa proiektuak garatzea, memoriak/deskarguak idazten lagunduz eta helburuak lortzeko baliabideen erabilera eraginkorra bermatuz.

-Ikerketa proiektuetarako finantzazioa bilatzea Administrazio publikoen deialdietan.

-Emaitzak eragin zientifiko handiko aldizkarietan argitaratzea.

-Ikerketa eta garapen proiektuetarako eta bideetarako aukera berriak detektatzea.

  

En IDEKO S.COOP estamos buscando a una persona investigadora en modelado en el ámbito de Ingeniería de Precisión. La persona participará en proyectos de investigación dentro del grupo de investigación de Diseño e Ingeniería de Precisión, en concreto en el equipo de análisis y simulación de máquinas. La actividad se enmarca en el ámbito de modelado analítico y numérico de sistemas complejos, orientados en gran medida a máquinas y mecanismos del sector de la máquina herramienta y la fabricación.

¿QUE FUNCIONES HARÁS:

Los proyectos estarán enfocados a la predicción del comportamiento de componentes y máquinas de precisión, que sirvan de apoyo para el diseño de nuevos mecanismos tanto para sistemas de fabricación como equipos de medida y calibración.¿ Quieres saber más?

-Implementar modelos, principalmente en MATLAB, apoyado en otras plataformas (NX-Nastran, CREO o ANSYS).

-Estudiar las variables que afectan al sistema y comprender la física de su comportamiento, extraer conclusiones y proponer mejoras de diseño.

-En colaboración con el Investigador Principal, desarrollar proyectos de investigación básica de modelado de mecanismos, apoyando en la redacción de memorias/descargos y garantizando el uso eficiente de los recursos para alcanzar los objetivos.

-Búsqueda de financiación para los proyectos de investigación en llamadas de administraciones públicas.

-Publicación de los resultados en revistas de alto impacto científico.

-Detectar nuevas oportunidades de proyectos y vías de investigación y desarrollo

Requisitos

ZER ESKATZEN DUGU?

Pertsona erabakitzailea eta sortzaile baten bila gabiltza, eta diziplina anitzeko proiektuak kudeatzeko eta taldean lan egiteko gaitasuna duena

-Formazioa: Goi mailako ingeniaritza / Masterra (Industria,mekanikan espezializatua). Lanpostuaren eginkizunekin zerikusia duten gaiei buruzko doktoregoa baloratuko da

-Hizkuntzak: ingelesa maila altua (beste hizkuntza batzuk baloratuko dira)

-Esperientzia baloratuko da zenbakizko modeloen bidez makinen portaera simulatzeko eta kalkulatzeko proiektuen ikerketan eta garapenean

-Programen ezagutza: MATLAB, NX Nastran, ANSYS eta CREO.

  

¿QUE REQUISITOS PEDIMOS?

Estamos buscando una persona con mente resolutiva y creativa, y con capacidad de gestionar proyectos multidisciplinares y trabajar en equipo.

-Formación: Ingeniería Superior / Máster (Especialidad Industrial o Mecánica). Se valorará Doctorado en temáticas relacionadas con las funciones del puesto

-Idiomas: Inglés nivel avanzado (se valorarán otros idiomas)

-Se valorará experiencia en investigación y desarrollo de proyectos de simulación y cálculo de comportamiento de máquinas mediante modelos numéricos.

-Conocimientos de los siguientes programas: MATLAB, NX Nastran, ANSYS y CREO

Se ofrece

ZER ESKAINTZEN DUGU?

-Ikertzaile profesionalez inguraturiko lan talde handi baten parte izatea. 

-Nazional zein internazional mailako proiektuen parte izatea. 

-Hasierako eta etengabeko prestakuntza-plana eskaintzen da, garapen plan profesionala zein pertsonala eskainiz.

-Taldean sortutako garapen teknologikoa industria sarera transferitzen aktiboki parte hartzea.

-Ordutegi eta egutegian flexibilitatea.

Ez izan zalantzarik eta etorri IDEKOra, ezagutu nahi zaitugu!
  
¿QUE TE PODEMOS OFRECER?

-Formar parte de un gran equipo de profesionales investigadores/as

-Tomar parte en proyectos nacionales e internacionales

-Plan de formación inicial y continuo, ligado al Plan de desarrollo profesional y personal.

-Ser parte activa en la transferencia al tejido industrial del desarrollo tecnológico generado en el grupo

-Flexibilidad de horario y calendario

No lo pienses más y ven a IDEKO, te queremos conocer!

IDEKO, S.COOP.

Inscripción Cerrada

Formación Relacionada


Inscribirme en esta oferta
Inscripción Cerrada

Para crear una alerta debes iniciar sesión o regístrate