Jefe/a de Proyecto / Proiektu Burua Bergara (Guipúzcoa)


  • Bergara (Guipúzcoa)
  • Hace 27 horas (Actualizada)
  • 8 inscritos
Crear alerta

Jornada sin especificar - Contrato sin especificar - Retribución sin especificar - Hasta 15 años de experiencia

Inscribirme en esta oferta

Comparte:

Empresa

SORALUCE, S.COOP.

Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Proceso de selección continuo

Funciones

Soraluce S.Koop. en, Proiektu Buru baten bila gabiltza. Proiektuen Bulegoko taldearen kide izanda, bere ardura nagusia izango da kontratuan jasotako proiektuaren helburuak betetzen direla bermatzea da, kalitateari, kostuari eta epeari dagokienez.

ERANTZUKIZUN NAGUSIAK:
-Bezeroaren solaskidea izatea eta proiektuaren helburuak zehazten eta bateratzen laguntzea, behin merkataritza taldeak eskaera itxi ondoren.

-Proiektuan parte hartzen duten eragileekin kudeatu eta koordinatzea: bezeroak, azpikontratistak, barne taldea (erosketak, ekoizpena, ...)

-Uneoro jakitea ezarritako helburu.

-Antzemandako desbideratzeak konpontzeko neurri zuzentzaile egokiak hartzea.

-Hala badagokio, proiektuaren mugei edo oinarrizko helburuei aldaketak proposatzea, hori egitea gomendatzen duten zirkunstantziak daudenean.

-Bezeroaren aurrean eta barruan proiektuaren helburuak lortzearen inguruan erantzutea
   
En Soraluce S.Coop. buscamos a un/una Jefe/a de Proyecto. Siendo parte del equipo de la Oficina de Proyectos, su responsabilidad principal será la de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto recogidos en el contrato, en términos de calidad, coste y plazo.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES:
-Ser el interlocutor del cliente, colaborando en la definición y concreción de los objetivos del proyecto, una vez de que se ha cerrado el pedido por el equipo comercial.

-Gestionar y coordinarse con los diferentes agentes participantes en el proyecto: clientes, subcontratistas, equipo interno (compras, producción,...)

-Conocer en todo momento la situación en relación con los objetivos establecidos.

-Adoptar las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las desviaciones detectadas.

-Proponer, en su caso, modificaciones a los límites u objetivos básicos del proyecto cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen.

-Responder ante el cliente e internamente de la consecución de los objetivos del proyecto

Requisitos

LANPOSTUA BETETZEKO BALDINTZAK:
-Goi mailako Ingeniaritza.

-Hizkuntzak: Ezinbestekoa da frantsesa eta ingelesa menderatzea. Euskararen ezagutza.

-Kudeaketa eta harreman trebetasunak.

-Bidaiatzeko prestasuna.

-Zorroztasuna eta zehaztasuna.

-Lorpenera orientazioa
   
REQUISITOS PARA OCUPAR EL PUESTO:
-Ingeniería Superior.

-Idiomas: Imprescindible dominio de francés, e inglés. Conocimientos de euskera.

-Habilidades de gestión y relacionales.

-Disponibilidad para viajar.

-Rigor y meticulosidad.

-Orientación al logro

Se ofrece

ESKAINTZEN DA:
-Berehala lanean hastea.

-Esperientzia eta gaitasunen araberako soldata.
   
SE OFRECE:
-Incorporación inmediata.

-Remuneración según experiencia y valía del candidato.

Área - Puesto

Ingeniería y producción - Jefe de Proyecto

Categoría o nivel

Mando intermedio

Nº Vacantes

1Inscribirme en esta oferta
Inscribirme en esta oferta

Para crear una alerta debes iniciar sesión o regístrate