Tecnico Sistemas Guipúzcoa

La oferta ya no está activa. Echa un vistazo a estas ofertas similares:

Sistema Teknikaria - Técnico/a de sistemas

Fagor Ederlan

Eskoriatza - Guipúzcoa España

Hace 13 horas

Inscríbete
Técnico Sistemas Informáticos

Empresa de transporte y logística

Irún - Guipúzcoa España

Hace 30 horas

Inscríbete
Técnico/a de sistemas: Experto en Infraestructuras Microsoft y Cloud Service

LKS SELECCIÓN Y FORMACIÓN

Guipúzcoa España

Hace 13 horas

Inscríbete
Técnico/a de sistemas: Experto en Networking, Security & Unified Comunication

LKS SELECCIÓN Y FORMACIÓN

Donostia-San Sebastián - Guipúzcoa España

Hace más de 100 días

Inscríbete
Técnico/a Electrónico/a

SORALUCE, S.COOP.

Guipúzcoa España

Hace 37 horas

Inscríbete
Técnico/a de sist: Experto Open Source System & Database Administrator (DBA)

LKS SELECCIÓN Y FORMACIÓN

Donostia-San Sebastián - Guipúzcoa España

Hace más de 100 días

Inscríbete
Ingeniero/a Industrial y Técnico/a de Programación SAP

LKS SELECCIÓN Y FORMACIÓN

Guipúzcoa España

Hace 37 horas

Inscríbete
Ingeniero/a de software y automatización

IDEKO, S.COOP.

Guipúzcoa España

Hace 37 horas

Inscríbete
Ingeniero/a Desarrollo APPs

GOI Recursos Humanos

Guipúzcoa España

Hace 13 horas

Inscríbete

Tecnico Sistemas Guipúzcoa


 • Guipúzcoa
 • Inscripción cerrada
 • 11 inscritos
Crear alerta Crear alerta

Jornada sin especificar - Contrato Indefinido - Retribución sin especificar - No se requiere experiencia

Inscripción Cerrada

Comparte:

Empresa

Fagor Ederlan


        
      
Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 29/08/2021

Funciones

LANPOSTUAREN DESKRIBAPENA:

Taldean ezarritako azpiegitura eta aplikazioen administrazioa, horien artean daudela Hardwarea, Komunikazioak, Sistema Eragileak, Datu Baseak, tarteko softwareak eta aplikazioko softwareak. Bere administrazioaren menpe dauden eremu guztietan aplikazio berriak instalatzen edo aplikazioen bilakaera kontrolatzen laguntzea.

FUNTZIOAK: 

-Instalatutako azpiegituraren administrazioa eta laguntza: Datu baseak (Oracle, SQL), Sistema Eragileak (Unix, Linux, Windows Server...), bulego eremuetako zein lantegietako IT azpiegituraren elementuak (switcheak, firewallak, kableak, wifi sarbideak, inprimagailuak...), VmWare Birtualizazio Plataforma, Citrix...

-Datuen segurtasuna eta informazioa eskuratzeko bideen kudeaketa: Fagor Ederlanen sarearen konektibitatearen eta sarbidearen kudeaketa; backupen kudeaketa eta datuen berreskurapena; Informazioaren segurtasunaren eta konfidentzialtasunaren kontrola; informatikako ekipoen erabilgarritasuna ziurtatzea

-Produktu berriak definitzen eta ezartzen parte hartzea, eta garapen taldeei aholkuak ematea aplikazio edo sistema berriak ezartzeko.Ekipoen eta softwarearen zaintza planifikatzea, garapen taldeei edota eragindako erabiltzaileei behar besteko aurrerapenez jakinarazita.

-Informazio sistemen plataforma merkatuko bilakaera teknikoaren arabera egokitzeko beharrezkotzat jotzen diren aldaketak proposatzea Departamentuko zuzendaritzari, sarbideei eta datuen berreskurapenari dagokienez dauden segurtasuneko estandarrak mantenduta, kostu lehiakorretan.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

Administración de las infraestructuras y aplicaciones del Grupo implantadas, abarcando Hardware, Comunicaciones, Sistemas Operativos, Bases de Datos, Software intermedios y Software de aplicación. Ayuda en la instalación de nuevas aplicaciones o evolución de las mismas en todos los campos de su administración.

FUNCIONES:

-Administración y soporte de la infraestructura instalada: Bases de Datos (Oracle, SQL), Sistemas Operativos (Unix, Linux, Windows Server, ...), Elementos integrantes de la infraestructura IT (switches, firewalls, cableado, Puntos de acceso wifi, impresoras, ...) tanto en ámbitos de oficina como de planta, Plataforma de Virtualización VmWare, Citrix, ...

-Gestión de la seguridad de los datos y del acceso a la información:Gestión de la conectividad y acceso a la red de Fagor Ederlan, Gestión de backup y recuperación de datos, Controlar la seguridad y confidencialidad de la información, Asegurar la disponibilidad de los equipos informáticos

-Participar en la definición e implantación de nuevos productos, asesorando a los equipos de desarrollo en la implantación de nuevas aplicaciones o sistemas.

-Planificar el mantenimiento de equipos y de software, informando con la debida antelación a los equipos de desarrollo y/o usuarios afectados.

-Proponer a la dirección del departamento cuantos cambios considere oportunos para adecuar la plataforma de sistemas de información según evolución técnica del mercado, manteniendo tanto los estándares de seguridad en cuanto a accesos y recuperación de datos a unos costes competitivos.

Requisitos

Lanpostu hau betetzeko honako perfilaren biltza gabiltza:

-Informatikako lizentziatura edo Ingeniaritza Teknikokoa, Sistema Informatikoen Administrazioan.

-Baloratuko da gai hauen gaineko ezagutzak: Citrix, Komunikazioak, Sareen kudeaketa, Segurtasunaren kudeaketa, Zibersegurtasuna, Cloud Zerbitzuak eta Datuen analisia. 

-Ekipoen kudeaketan eskarmentua 

-Hornitzailearekin azpikontratatuko zerbitzuak kudeatzen eskarmentua 

-Ingeles maila altua, bai hitz egiten, bai idazten

-Taldeko planta desberdinetan lan egiteko prestasuna. Bidaiatzeko prestasuna

Para desempeñar este puesto buscamos el siguiente perfil: 

-Licenciatura en Informática o Ingeniería Técnica en Administración de Sistemas Informáticos

-Se valorara Conocimiento de Citrix, Comunicaciones, Gestión de redes, Gestión de seguridad, Ciberseguridad, Servicios Cloud y Analítica de datos

-Experiencia en gestión de equipos

-Experiencia en gestión de servicios subcontratados con proveedor 

-Nivel alto de Inglés oral y escrito

-Disponibilidad para trabajar en otras plantas de Fagor Ederlan.Disponibilidad para viajar
 • Área

  Tecnología e informática

 • Categoría o nivel

  Técnicos

 • Nº Vacantes

  1

Inscripción Cerrada


Inscribirme en esta oferta
Inscripción Cerrada

Para crear una alerta debes iniciar sesión o regístrate