Zuzendari Nagusia // Director/a General Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)


 • Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)
 • Hace 22 horas (Actualizada)
 • 29 inscritos
Crear alerta Crear alerta

Jornada sin especificar - Contrato sin especificar - Retribución sin especificar - Al menos 3 años de experiencia

Inscribirme en esta oferta

Comparte:

Empresa

OTEIC CONSULTING GROUP, S.A.

NATURKLIMA Gipuzkoako Klima Aldaketaren Fundazioa // NATURKLIMA, Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa
Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 01/06/2020

Funciones

NATURKLIMA Gipuzkoako Klima Aldaketaren izaera publikoko Fundazioaren helburua da klima aldaketak lurraldean eragiten dituen inpaktuei aurre egiteko gaitasun instituzional, tekniko eta soziala sortzea, trantsizio sozioekologiko eraginkorrerako beharrezkoa den ekoberrikuntza sustatuz eta bizkortuz. Horretarako, honako ardatz hauetan oinarritzen du bere jarduera: ingurumen behatokia, ekonomia zirkularraren eta energia berriztagarrien sustapena.

Zuzendari Nagusiak Fundazioaren lidergoa hartuko du bere gain finkatze fasean, eta erakundearen kudeaketa integralaren arduraduna izango da. Honako eremu nagusi hauek hartuko ditu: plangintza eta hedapen estrategikoa, kudeaketa plan operatiboen garapena, ekonomia eta finantza kudeaketa, taldearen kudeaketa eta antolaketa, zerikusia duten eragileekin harremanak ezartzea, sinergiak sortzea eta lankidetza proiektuak bultzatzea.

Honako hauek dira egin beharreko jarduera nagusiak:

• Patronatuarekin batera, erakundearen plan estrategikoa definitu, fundazioaren helburuekin bat etorriz.
• Estrategia zabaldu, urteko kudeaketa plan operatiboetan gauzatuz, eta jarraipena, txostenak eta doikuntza lanak egin.
• Lantaldearen kudeaketa eta garapena, emaitzetara bideratuta.
• Beste erakunde eta funtsezko eragile batzuekin elkarlanean proiektuak bultzatu, lurraldearentzat sinergiak eta balioa sortuz.
• Ekonomia eta finantza kudeaketa eta optimizazioa.
• Erakundea dagokion gobernu organoetan eta beste eragile batzuen aurrean ordezkatu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATURKLIMA, Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa, de carácter público, tiene como finalidad generar capacidad institucional, técnica y social para hacer frente a los impactos del cambio climático en el territorio, facilitando y acelerando la ecoinnovación necesaria para una transición socio-ecológica efectiva. Para ello, centra su actividad en los siguientes ejes: observatorio medioambiental, impulso de la economía circular y energías renovables.

La Dirección General asumirá el liderazgo de la Fundación en fase de consolidación, siendo responsable de la gestión integral de la organización, abarcando los siguientes ámbitos principales: planificación y despliegue estratégico, desarrollo de los planes operativos de gestión, gestión económico-financiera, gestión y organización del equipo, establecimiento de relaciones con los agentes relacionados, generación de sinergias e impulso de proyectos de colaboración.

Las principales actividades a desempeñar son:

• Definición, junto con el Patronato, el plan estratégico de la organización, de forma alineada con los fines fundacionales.
• Despliegue de la estrategia materializándola en los planes operativos de gestión anuales, seguimiento, reporte y ajuste.
• Gestión y desarrollo del equipo de trabajo con orientación a resultados.
• Impulso de proyectos en colaboración con otras organizaciones y agentes clave, generando sinergias y valor para el territorio.
• Gestión y optimización económico-financiera.
• Representación de la organización en los órganos de gobierno correspondientes y ante otros agentes.

Requisitos

PRESTAKUNTZA:
Unibertsitateko prestakuntza eskatzen da, ahal dela enpresa kudeaketaren arloan. Fundazioaren jarduera eremuarekin zerikusia duten gaiei buruzko prestakuntza gehigarria baloratuko da.

HIZKUNTZAK:
Euskaraz eta ingelesez maila ona eduki behar da. Hautapen prozesuaren barruan ebaluatuko da.

ESPERIENTZIA:
Egiaztatutako lan esperientzia behar da garapen estrategikoaren eta kudeaketa ekonomikoaren eta antolakuntzaren alorrak hartzen dituzten erantzukizuneko lanpostuetan, bai eta balio proiektu eta ekimenak bultzatzen ere. Bereziki baloratuko da, oro har, ingurumenaren alorrean, eta bereziki, fundazioaren jarduera ardatzetan esperientzia izatea.

GAITASUN NAGUSIAK:
- Lidergoa eta ikuspegi estrategikoa.
- Trakzio, kohesio eta taldean lan egiteko gaitasuna.
- Ekimen handia eta espiritu ekintzailea.
- Emaitzetara bideratzea eta balioa sortzeko gaitasuna.
- Pertsonen arteko gaitasun oso garatuak.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMACIÓN:
Formación universitaria preferiblemente en ámbito de gestión empresarial, valorándose la formación adicional en temáticas relacionadas con el ámbito de actuación de la Fundación.

IDIOMAS:
Se requiere nivel fluido de euskera e inglés. Se evaluará dentro del proceso de selección.

EXPERIENCIA:
Se requiere experiencia profesional contrastada en puestos de responsabilidad que abarquen los ámbitos de desarrollo estratégico y la gestión económica y organizativa, así como experiencia en el impulso de proyectos e iniciativas de valor. Se valorará especialmente la experiencia en el ámbito del medio ambiente en general y en los ejes de actividad de la fundación en particular.

PRINCIPALES COMPETENCIAS:
- Liderazgo y visión estratégica
- Capacidad de tracción, cohesión y trabajo en equipo
- Elevada iniciativa y espíritu emprendedor
- Orientación a resultados y capacidad de generación de valor
- Competencias interpersonales altamente desarrolladas

Se ofrece

-Proiektu estrategikoan sartzea.

-Eskaerak aurkezteko epea 2020ko ekainaren 1a arte.

-Aurretik aukeratutako hautagaiei erantzungo zaie soilik.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Incorporación a proyecto estratégico. 

-Plazo de presentación de solicitudes hasta el 1 de junio de 2020.

-Sólo se responderá a las candidaturas preseleccionadas.
 • Área

  Administración de Empresas

 • Categoría o nivel

  Dirección

 • Nº Vacantes

  1

Más ofertas para ti

Gerente PYME Oarsoaldea

LKS SELECCIÓN Y FORMACIÓN

Guipúzcoa España

Hace 46 horas

Inscríbete
Adjunto a Gerente de Asesoría

Hays Recruiting Experts Worldwide

Guipúzcoa España

Hace 46 horas

Inscríbete
Controller

GOI Recursos Humanos

Guipúzcoa España

Hace 46 horas

Inscríbete
Gerente General

Sabormex S.L.

Humanes de Madrid - Madrid España

Hace 46 horas

Inscríbete
Gerente con grado de discapacidad reconocida.

Importante empresa sector servcios

Alcobendas - Madrid España

Hace más de 100 días

Inscríbete
Gerencia/Dirección de empresa de construcción

Empresa de construcción en Madrid

Vitoria-Gasteiz - Álava España

Hace 46 horas

Inscríbete
Gerente de grupo de bodegas Pagos del Rey, S.L

Grupompleo

La Rioja España

Hace 22 horas

Inscríbete
Jefe de Administración y Finanzas

Empresa ámbito nacional

Alicante España

Hace 46 horas

Inscríbete
Administrativo/a contable

Page Personnel

Barcelona España

Hace 46 horas

InscríbeteInscribirme en esta oferta
Inscribirme en esta oferta

Para crear una alerta debes iniciar sesión o regístrate