IDEKO, S.COOP.

Revisa todas las oportunidades que te ofrece IDEKO, S.COOP.. Esta compañía del sector Investigación te ofrece sus ofertas de trabajo para que encuentres tu próximo empleo.

 • Guipúzcoa
 • Investigación

4 ofertas de empleo

Mostrando 1-4 de 4 ofertas

 • Full Stack garatzailea/ Desarrollador Full Stack

  IDEKO, S.COOP.

  Elgoibar - Guipúzcoa

  Hace 40 horas

  Hasta 15 años de experiencia

  ESKATZEN DA: -Formazioa: Web Garapeneko GMHZ, Informatikako Gradua -Hizkuntzak: Ingeles aurreratua -Ezagutzak: -Web garapena Stack: HTML, CSS, JS, Angular, PHP -Programazioko beste lengoaia batzuk: Python -Datu baseei buruzko oinarrizko ezagutzak, batez ere MysQL -Oinarrizko ezagutzak mikrozerbitzuen eta edukiontzien arkitekturetan (Docker) -Balora daitezkeen ezagutzak: -Programazioko beste lengoaia batzuk: C# -Etengabeko integrazioko teknologiei buruzko ezagutzak (Git). REQUISITOS: -Formación: CFGS en Desarrollo web, Grado en Informática -Idiomas: Inglés avanzado. -Conocimientos: -Stack desarrollo web: HTML, CSS, JS, Angular, PHP -Otros lenguajes de programación: Python -Conocimientos básicos de bases de datos, preferiblemente MysQL -Conocimientos básicos en arquitecturas de microservicios, contenedores (Docker) -Conocimientos valorables: -Otros lenguajes de programación: C# -Conocimientos en tecnologías de integración continua (Git)

 • Datuen Zientziarako Ingeniaria/ Ingeniera/o en Data Science

  IDEKO, S.COOP.

  Elgoibar - Guipúzcoa

  Hace 16 horas

  Entre 1 y 15 años de experiencia, jornada completa

  ZER ESKATZEN DUGU? Pertsona analitikoa eta zorrotza bilatzen dugu, diziplina anitzeko taldeetan lanean aritzeko gaitasuna duena eta baita ere, harremanetarako eta komunikaziorako trebetasunak izatea. -Formazioa: Lizentziatura, Masterra edo Doktoretza Ingeniaritza Informatikoan edo Matematikan edo antzekoetan. -Hizkuntzak: Ingelesa maila aurreratua. -Esperientzia: Data Science toolkits (Python, R, Matlab baloratuko dira) eta datuak bistaratzeko tresnetan. Ezagutzak: -Estatistika aplikatua, banaketak, estatistika-testak, etab. -Machine learning teknika eta algoritmoak menderatzea. -Datuak diseinatzeko ereduak, dimentsio-ereduak -Datu-base erlazionalak eta NO-SQL menderatzea -Pertsona analitikoa eta zorrotza, diziplina anitzeko taldeetan lanean aritzeko gaitasuna duena, harremanetarako eta komunikaziorako trebetasunak

 • Doikuntza Ingenieritzako Ikerlaria/ Investigador/a en Ingeniería de Precisión

  IDEKO, S.COOP.

  Elgoibar - Guipúzcoa

  Hace 40 horas

  No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada

  ZER ESKATZEN DUGU? Pertsona dinamikoa eta erabakitzailea bazara, eta harremanetarako gaitasuna baduzu, etorri IDEKOra eta makinak fabrikatzen dituzten bezeroekin lankidetza estuan egoteko aukera izango duzu, horretarako kalkulu eta simulazio tresnak erabiliz, eta baita teknikaren egungo egoera hobetuko duten diseinu berriak proposatuz ere. -Formazioa: Goi mailako ingeniaritza / Masterra (Industria, mekanikan espezializatua) Lanpostuaren eginkizunekin zerikusia duten gaiei buruzko doktoregoa baloratuko da. -Hizkuntzak: ingelesa maila altua, beste hizkuntza batzuk baloratuko dira. -Esperientzia baloratuko da doitasun mekanismoen eta makinen proiektuen ikerketan eta garapenean, simulaziotik esperimentaziora arte. -Ezagutzak: NX-NASTRAN, CREO, ANSYS, MATLAB, OCTAVE eta matematika aplikatua. ¿QUE RESQUISITOS PEDIMOS? Si eres una persona dinámica y resolutiva y tienes capacidad de relación con las personas, ven a IDEKO y estarás en estrecha colaboración con clientes fabricantes de máquinas, utilizando para ello herramientas de cálculo y simulación, hasta la propuesta de nuevos diseños que mejoren el estado actual de la técnica. -Formación: Ingeniería Superior / Máster (Especialidad Industrial o Mecánica), se valorará Doctorado en temáticas relacionadas con las funciones del puesto -Idiomas:Nivel alto de inglés, valorándose otros idiomas -Se valorará experiencia en investigación y desarrollo de proyectos de desarrollo de máquinas y mecanismos de precisión, desde la simulación hasta su experimentación. -Conocimientos: NX-NASTRAN, CREO, ANSYS, MATLAB, OCTAVE y matemática aplicada.

 • Senior Data Scientist

  IDEKO, S.COOP.

  Elgoibar - Guipúzcoa

  Hace 40 horas

  Experiencia de 5 años

  ESKATZEN DA: -Formakuntza: Ingeniaritza informatikoa edo Matematikan goi-mailako tituludunak (lizentziatura, masterra edo doktoregoa). -Hizkuntzak: Ingelesa aurreratua. -Gutxienez 5 urteko esperientzia antzeko esparruetan. Ezagutzak: -Proiektuen kudeaketa -Machine Learning, Deep Learning eta Data Scienceren teknika eta algoritmoak menderatzea. -Esperientzia praktikoa garapen-frameworketan: Keras, Numpy, Pandas, Java, Python, R eta AWS. -Estatistika aplikatua, banaketak, etab. -Datuak diseinatzeko ereduak, dimentsioereduak. -Datu-base erlazionalak eta NO-SQL menderatzea. -Softwarea garatzeko metodologia arinak. REQUISITOS: -Formación: Titulados Superiores (Licenciatura, Máster o Doctorado) en Ingeniería Informática o Matemáticas. -Idiomas: Inglés avanzado. -Experiencia mínima de 5 años en ámbitos similares. Conocimientos: -Gestión de proyectos -Dominio de técnica y algoritmos de Machine Learning, Deep Learning y Data Science. -Experiencia práctica en frameworks de desarrollo cómo Keras, Numpy, Pandas, Java, Python, R, y AWS. -Estadística aplicada, distribuciones... -Patrones de diseño de datos, modelos dimensionales. -Dominio de bases de datos relacionales y NOSQL. -Metodología ágiles de desarrollo software.