IDEKO, S.COOP.

Revisa todas las oportunidades que te ofrece IDEKO, S.COOP.. Esta compañía del sector Investigación te ofrece sus ofertas de trabajo para que encuentres tu próximo empleo.

 • Guipúzcoa
 • Investigación

8 ofertas de empleo

Mostrando 1-8 de 8 ofertas

 • Investigador/a en Electrónica Aplicada a Procesos de Fabricación

  IDEKO, S.COOP.

  Elgoibar - Guipúzcoa

  Hace 31 horas

  Entre 1 y 3 años de experiencia, jornada completa

  ESKATZEN DA -Prestakuntza: Goi mailako ingeniaritza/ Masterra (Elektronika / Elektronika automatikoa. Antzekoak). -Hizkuntzak: ingeles maila altua, (Euskara). -Ezagutzak: -Zenbakizko kontrolak/ PLC programazioa/ Testu egituratua (B&R, BECKHOFF)/ HMI -Serbomotoreak eta eragingailuak. -Pneumatika, lubrifikazioa eta hidraulika. -Sistemak martxan jartzea eta doitze elektrikoa eta elektronikoa . -Robotika. -Esperientzia frogagarria antzeko lanpostuetan. -Baloratuko da: -Off line programazioko softwarearen ezagutza (Siemens Tecnomatix) -MATLAB inguruko programazio aurreratua, Phyton,C++, C# -Esperientzia Makina-Erreminta arloan. -Fabrikazio prozesuetako ezagutzak. -Motorizazio eta datuak lortzea sentsore, txatel, datuak lortzeko softwareen bidez -Beste eskakizun batzuk: -Noizean behin bidaiatzeko aukera izatea. -Iniziatiba duen pertsona bilatzen da, dinamikoa eta erabakitzailea, harremanak izateko eta taldean lan egiteko gaitasuna duena. ---------- REQUISITOS -Formación: Ingeniería Superior/ Máster (Electrónica/ Automática-Electrónica o similares). -Idiomas: Nivel alto de inglés, (Euskera). -Conocimientos: -Controles numéricos/ Programación PLC/ Texto estructurado (B&R, BECKHOFF)/ HMI -Servomotores y accionamientos. -Neumática, lubricación e hidráulica. -Puesta a punto y ajuste eléctrico y electrónico de sistemas. -Robótica -Experiencia demostrable en puestos similares. -Se valorará: -Conocimiento en software de programación off line (Siemens Tecnomatix) -Programación avanzada en entorno MATLAB, Phyton, C++, C# -Experiencia en el sector de Máquina-Herramienta. -Conocimientos en procesos de fabricación. -Motorización y adquisición de datos mediante sensores, tarjetas, software de adquisición de datos. -Otros requisitos: -Disponibilidad para viajar esporádicamente. -Se requiere persona con iniciativa, dinámica y resolutiva, con capacidad de relación y trabajo en equipo.

 • Tekniko elektronikoa / Técnico-a electrónico-a

  IDEKO, S.COOP.

  Elgoibar - Guipúzcoa

  Hace 31 horas

  Experiencia de 1 año, jornada completa

  ESKATZEN DA: - Goi mailako formazio zikloa edo gradua (Elektronika /Automatika) Ezagutzak: - Kontrol numerikoak/ PLC programazioa - Serbomotorrak eta erangingailuak - Neumatika, lubrikazioa eta hidraulika. - Hizkuntzak: Ingeles maila altua eta euskara Baloratuko da: - Programazioa testu egituratuan ( B&R, BCKHOFF)/ HMI - Off line programazio software ezagutzak (Siemenes Tecnomatix) - Esperientzia frogagarria antzeko lanpostuetan. - Noizean behin bidaiatzeko libre egotea. - Iniziatiba duen pertsona bilatzen dugu, dinamikoa eta erabakitzailea, harremanetarako eta taldean lan egiteko gaitasuna izatea. --- REQUISITOS: - Ciclo formativo superior o grado (Electrónica /Automática). Conocimientos: - Controles numéricos / Programación PLC. - Servomotes y accionamientos. - Neumática, lubricación e hidráulica - Idiomas: Nivel alto de inglés y euskera. Se valorará: - Programación en texto estructurado (B&R, BECKHOFF) / HMI - Conocimiento en Software de programación off line (Siemens Tecnomatix) - Experiencia demostrable en puesto similares. - Disponibilidad para viajar esporádicamente. - Iniciativa, dinámica y resolutiva, con capacidad de relación y trabajo en equipo

 • Ingeniero/a de software industrial en Elgoibar

  IDEKO, S.COOP.

  Elgoibar - Guipúzcoa

  Hace 31 horas

  Experiencia de 1 año, jornada completa

  ESKATZEN DA • Formazioa:Ingeniaritza informatikoa, elektronikoa edo telekomunikazioetakoa. • Hizkuntzak: Ingelesa C1 • Gutxieneko esperientzia: Urte bete • Ezagutzak: -Helburuetara bideratutako programazioa: Python, C#, C++, node.js -Web ingeniaritza, .NET (WPF), PHP, HMTL 5, JavaScript, CSS -Matlab, Simulink -Komunikazio industrialen sareak eta protokoloak -Software ingeniaritza: diseinuko patroiak, integrazio jarraitua, konfigurazioaren kudeaketa • Beste eskakizun batzuk: PLC programazioa • Baloragarria:Doktoretza Pertsona proaktibo bat bilatzen da, iniziatiba duena eta xehetasunak zaintzen dituena. ----- REQUISITOS • Formación: Ingeniería informática, electrónica o telecomunicaciones • Idiomas: Inglés C1 • Experiencia mínima: 1 año • Conocimientos: -Programación orientada a objetos: Python, C#, C++, node.js -Ingeniería web, .NET (WPF), PHP, HMTL 5, JavaScript, CSS -Matlab, Simulink. -Redes y protocolos de comunicaciones industriales. -Ingeniería de software: patrones de diseño, integración continua, gestión de la configuración. • Otros requisitos: Programación PLC • Valorable: Doctorado Se piensa en una persona proactiva, con iniciativa y detallista

 • Técnico Computer Vision and Image Processing

  IDEKO, S.COOP.

  Elgoibar - Guipúzcoa

  Hace 31 horas

  Entre 1 y 3 años de experiencia, jornada completa

  ESKATZEN DA: • Prestakuntza: Goi mailako ingeniaritza/Masterra (Informatika-Softwarea / Telekomunikazioak) • Gai erlazionatuetako doktoregoa edukitzea baloratuko da. • Hizkuntzak: ingeles maila altua; beste hizkuntza batzuk edukitzea baloratuko da. • Esperientzia Matematika aplikatuko Software Developmenten. • Garapen plataformen gaineko ezagutzak (Visual Studio, Matlab, Octave...) eta programazio hizkuntzen gainekoak (C, C++, C#, Python…) • Gai hauen gaineko ezagutza edukitzea baloratuko da: Machine Vision Software, Machine Vision Hardware eta metrologia dimentsionala, eta garapen plataformak eta liburutegi espezializatuak menderatzea ere baloratuko da. • Pertsona dinamiko baten bila gabiltza, iniziatiba edukitzea, eta harremanetarako eta taldean lana egiteko gaitasuna izatea. REQUISITOS: • Formación: Ingeniería Superior /Máster (Informática-Software / Telecomunicaciones) Se valorará el doctorado en temáticas relacionadas. • Idiomas: Nivel alto de inglés, valorándose otros idiomas. • Experiencia en Software Development de Matemática aplicada. • Conocimientos de plataformas de desarrollo (Visual Studio, Matlab, Octave…), lenguajes de programación (C, C++, C#, Python…). • Se valorará conocimiento en Machine Visión Software, Machine Visión Hardware, metrología dimensional, dominio de plataformas de desarrollo y librerías especializadas. • Persona dinámica y resolutiva, con iniciativa, con capacidad de relación y de trabajo en equipo.

 • Investigador en Procesos de Mecanizado

  IDEKO, S.COOP.

  Elgoibar - Guipúzcoa

  Hace más de 100 días

  Entre 2 y 15 años de experiencia, jornada completa

  Formación: -Ingeniería Superior / Máster o Doctorado -Especialidades: Mecánica / Materiales o Procesos de Fabricación Idiomas: -Nivel avanzado de Inglés. Experiencia: -Experiencia en Procesos de Fabricación -Experiencia mínima de 3 años en Gestión de Proyectos y Grupos de I+D Conocimientos: -Dominio de la herramienta Matlab/Simulink para la modelización de procesos. Se valorará positivamente: -Conocimientos en NX-Nastran, Ansys, CAD-CAM / simulación -Dominio en lenguajes de programación máquina: Siemens, Heidenhain, Fagor, Fanuc. -Conocimientos de Motorización y adquisición de datos: sensores, tarjetas, software de aquisición... Buscamos una persona con iniciativa, dinámica y resolutiva. Con capacidad de relación y trabajo en equipo en entornos multidisciplinares. Se ofrece formación inicial y continua individualizada. Desarrollo profesional en un entorno innovador y orientado a la industrialización de tecnologías.

 • Ingeniero de Fabricación Aditiva

  IDEKO, S.COOP.

  Elgoibar - Guipúzcoa

  Hace 7 horas

  Entre 1 y 10 años de experiencia

  Formación: Ingeniería Superior / Máster (Industrial, Mecánica, Fabricación, Materiales) Idiomas: inglés nivel avanzado. Experiencia: Se valorará experiencia en entorno de investigación y desarrollo, así como en funciones similares. Conocimientos: Se valorarán conocimientos en materiales metálicos, metalurgia, pulvimetalurgia, caracterización estructural, mecánica, física y defectología de materiales. Conocimientos de softwares de diseño, simulación, CAD-CAM, FEM e ingeniería inversa. Conocimientos en tecnologías de fabricación aditiva: Tecnologías LMD, Tecnologías SLM Monitorización y adquisición de datos. SE OFRECE: Formación y aprendizaje continuo. Desarrollo profesional en un entorno innovador.

 • Técnico de Mantenimiento

  IDEKO, S.COOP.

  Elgoibar - Guipúzcoa

  Hace más de 100 días

  Entre 1 y 10 años de experiencia

  Requisitos: -Formación: Ciclo Formativo Grado Superior; Producción por mecanizado/ fabricación mecánica / Mecatrónica. -Idiomas: Inglés y Euskera -Se valorará la experiencia en el manejo de máquina, así como los conocimientos básicos de programación, CNC. -Iniciativa, capacidad de trabajo en equipo.

 • Operario Técnico

  IDEKO, S.COOP.

  Elgoibar - Guipúzcoa

  Hace más de 100 días

  Entre 1 y 15 años de experiencia, jornada completa

  Formación: Ciclo Formativo Grado Superior Producción por mecanizado o similar. Conocimientos: Procesos de rectificado y utilización de máquinas. Funciones: -Realización de ensayos y pruebas de mecanizado, -Medición y control de piezas -Utilización de instrumentación de control -Apoyo a técnicos y especialistas en los proyectos. Se valoraránconocimientos de electrónica y programación SIEMEMS 8040, FANUC y utilización de instrumentación de metrología.